Ce spune legislatia romana despre EORI

Ce spune legislatia romana despre EORI?

In Romania, autoritatea competenta cu inregistrarea si acordarea numerelor EORI este Autoritatea Nationala a Vamilor.

Numarul EORI va fi solicitat de la directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale in a caror raza teritoriala isi au sediul, dar si la birourile vamale de frontiera, in cazuri exceptionale.

Legislatia la nivel European este reprezentata de regulamentul CE 312/2009 al Comisiei de modificare a regulamentului CEE 2454/1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a regulamentului CEE 2913/1992 al Consiliului de instituire a Codului Vamal UE, publicat in Jurnalul Oficial al UE nr. L 98. Comisia europeana a elaborate un ghid pentru aplicarea acestui regulament.

La nivel national, legislatia este reprezentata de Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F 1554/2009 pentru aprobarea normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a comerciantilor si a altor persoane, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429/24.06.2009.

Cerere de consultanta

Informatiile pe care le introduceti in acest formular vor fi folosite exclusiv pentru a va comunica oferta noastra.

031.620.81.81