Intrebari frecvente

Ce este EORI?

EORI este un numar unic utilizat in Uniunea Europeana, pe care autoritatile vamale il acorda comerciantilor, dar si altor persoane ce sunt interesate de acesta, pentru a fi utilizat in orice operatiune vamala derulata de acestia pe teritoriul Uniunii Europene.

Numarul EORI a intrat in vigoare la 1 iulie 2009.


Persoanele obligate in obtinerea numarului EORI:

 • Comerciantii (persoane ce exercita activitati de import, export, transit, depozitare, reprezentare, dar si operatiuni de sosire sau plecare a bunurilor ce se introduce sau scot de pe teritoriul UE).
 • Alte persoane decat comerciantii ce introduc sau scot bunuri in si din UE.

Numarul EORI este format dintr-un identificator al tarii membre ce a atribuit numarul (format din 2 caractere alfabetice ce reprezinta codul de tara), urmat de un identificator national unic al tarii membre (format din maxim 15 caractere alfanumerice).

Exemplu: RO1234567890ABCDE, unde RO reprezinta codul de tara al Romaniei 1234567890ABCD reprezinta numarul acordat de autoritatile vamale din Romania.

In Romania, s-a stabilit ca in cazul persoanelor juridice, EORI sa poarte denumirea de CUI. In functie de tipul de persoana, numarul EORI acordat de autoritatile vamale poate avea urmatoarele configuratii:

 • pentru persoanele juridice cu sediul in Romania: RO + CUI
 • pentru persoanele juridice cu sediul intr-un stat tert: RO + codul de tară al statului tert + numarul de identificare atribuit de institutiile vamale ale statului tert respectiv
 • pentru asocieri de persoane cu sediul in Romania: RO + CUI
 • pentru asocieri de persoane cu sediul intr-un stat tert: RO + cod de tară + numarul de identificare atribuit de institutiile vamale ale statului tert respectiv
 • pentru persoanele fizice stabilite in Romania: RO + CNP
 • pentru persoanele fizice stabilite intr-un stat tert: RO + cod de tară al statului tert + numar de identificare atribuit de institutiile vamale ale statului tert respectiv.

Ce spune legislatia romana despre EORI?

In Romania, autoritatea competenta cu inregistrarea si acordarea numerelor EORI este Autoritatea Nationala a Vamilor.

Numarul EORI va fi solicitat de la directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale in a caror raza teritoriala isi au sediul, dar si la birourile vamale de frontiera, in cazuri exceptionale.

Legislatia la nivel European este reprezentata de regulamentul CE 312/2009 al Comisiei de modificare a regulamentului CEE 2454/1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a regulamentului CEE 2913/1992 al Consiliului de instituire a Codului Vamal UE, publicat in Jurnalul Oficial al UE nr. L 98. Comisia europeana a elaborate un ghid pentru aplicarea acestui regulament.

La nivel national, legislatia este reprezentata de Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F 1554/2009 pentru aprobarea normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a comerciantilor si a altor persoane, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429/24.06.2009.


Cand se obtine numarul unic EORI?

Comerciantii au obligatia de a solicita acordarea numarului EORI pana la data de 1 iulie 2009.

Cei ce nu l-au obtinut pana la data respectiva, il vor putea obtine cu ocazia realizarii primei operatiuni vamale.


Cum se obtine numarul EORI?

Pentru a i se acorda numarul EORI, persoana interesata are obligatia de a depune o cerere de inregistrare. Cererea se completeaza, se imprima din aplicatia EORI, aflata pe site-ul autoritatii nationale a Vamilor din Romania.

Persoanele cu domiciliul sau sediul in Romania vor depune la directia regionala vamala pentru accize si operatiuni vamale, pentru sustinerea cererii urmatoarele acte:

 • certificatul de inregistrare al comerciantului eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului
 • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice
 • documente din care sa rezulte adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, in cazul in care acesta nu corespunde cu cel inscris in certificatul de prezentare
 • cartea de identitate, in cazul persoanelor fizice

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE au obligatia de a depune pentru sustinerea cererii, la directia regionala vamala pentru accize si operatiuni vamale, copii ale urmatoarelor acte:

 • documentul de inregistrare eliberat de autoritatea competenta din tara terta, in fotocopie
 • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA eliberat de autoritatea competenta din tara terta, dupa caz, in fotocopie
 • documente din care sa rezulte adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea inscrisa in documentele prevazute la lit. a) si b), emise de autoritatile responsabile din cadrul registrului comertului sau de catre camerele de comert din UE sau din tara terta, in original sau copie legalizata, cu cel mult 6 luni inainte de data depunerii cererii
 • 1 fotocopie a pasaportului valabil sau a altui document de calatorie, in cazul persoanelor fizice

Comerciantii care nu sunt stabiliti pe teritoriul UE, dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru sustinerea cererii, la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse sau scoase bunurile pe sau de pe teritoriul vamal UE, copii ale urmatoarelor acte:

 • fotocopia dupa coperta carnetului TIR cu stampila ce contine datele de identificare ale titularului de carnet TIR
 • fotocopia pasaportului conducutorului autovehiculului

După verificarea documentelor, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale sau birourile vamale de frontiera vor elibera doritorilor o notificare de acordare a numarului EORI. Odata atribuit numarul EORI, comerciantii si celelalte persoane au obligatia de a folosi acel numar unic in toate comunicatiile acestora cu autoritatile vamale ale tarilor membre.

Numarul de identificare EORI atribuit comerciantului solicitant va fi trimis acestuia prin posta electronica la adresa introdusa in cererea initiala. In cazul in care comerciantul nu a introdus o adresa de posta electronica corecta, notificarea de acordare a numarului EORI se inmaneaza solicitantului sau reprezentantului la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni.


Cand este nevoie de numarul EORI?

Numarul EORI se foloseste incepand cu prima operatiune comerciala pe teritoriul UE sau in momentul in care se solicita de catre autoritatea vamala. Utilizarea acestuia este obligatorie.


Ce tari au obligatia de a folosi numarul unic EORI?

Numarul unic EORI este utilizat de catre toate tarile membre UE si care realizeaza importuri si exporturi de bunuri pe teritoriul UE :

Austria (AT), Belgia (BE), Bulgaria ( BG), Cipru (CY), Danemarca (DK), Estonia (EE), Finlanda (FI), Franta (FR), Germania (DE), Grecia (GR), Irlanda (IE), Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Marea Britanie (GB), Olanda (NL), Polonia (PL), Portugalia (PT), Republica Ceha (CZ), Romania (RO), Slovacia (SK), Slovenia (SI), Spania (ES), Suedia (SE), Ungaria (HU).


De unde se obtine numarul EORI?

Numarul EORI va fi solicitat de catre agentii economici interesati la directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale in a caror raza de competenta teritoriala isi au sediul sau sunt stabiliti. In caz exceptional, numarul EORI se poate cere la birourile vamale de frontiera.

Numarul EORI se poate obtine de la :

 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti - Str. Alexandru Ivasiuc, Nr. 34-40, Sector 6, cod postal 060305, tel/fax 0213193541, 0212011523; e-mail drvb@customs.ro
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi - B-Dul Nicolae Iorga, Nr. 10C, cod postal 700216, tel/fax 0232208290, 0232208291; e-mail drviasi@customs.ro
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara - Str. Maresal Constantin Prezan, Nr. 89, Bl. 45D, Localitatea Timisoara, Judetul Timis, cod postal 300695, tel/fax 0256491190, 0256493139; e-mail drvtm@customs.ro
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Galati - Str. Portului, Nr. 163, Galati, cod postal 800211, tel/fax0236461145, 0236460259; e-mail drvgl@customs.ro
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova - Str.Caracal, Nr. 248, Localitatea Craiova, Judetul Dolj, cod postal 200940, tel/fax 0251437455, 0251437992; e-mail drvcr@customs.ro
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov - Str. Stadionului, Nr. 15, Localitatea Brasov, Judetul Brasov, cod postal 500064, tel/fax 0268428841, 0268428847; e-mail drvbv@customs.ro
 • Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta - B-Dul Tomis, Nr. 312A, Localitatea Constanta, Judetul Constanta, cod postal 900407, tel/fax 0241692408, 0241519244; e-mail relatiict@customs.ro, vamact@customs.ro
 • Directia Regionala Pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj - Str. Armatei Române, Nr.4, Municipiul Oradea, Judetul Bihor, cod postal 410087, tel/fax 0259416317, 0259414518; e-mail drvo@customs.ro

Se poate apela la o terta persoana pentru obtinerea numarului EORI?

Cererile de acordare a numarului EORI pot fi:

 • Completate, semnate, stampilate si depuse direct de catre comerciantul solicitant
 • Completate si depuse de catre reprezentantul comerciantului, insa semnate si stampilate de catre comerciantul solicitant. In acest caz se anexeaza la cerere contractul de reprezentare, fara a fi necesar ca acesta sa contina mentiunea ca reprezentantul este imputernicit de comerciant sa depuna pentru el cererea de acrodare a numarului EORI
 • Completate, semnate, stampilate si depuse de catre reprezentantul comerciantului solicitant. In aceasta situatie, se anexeaza la cererea contractului de reprezentare, care cuprinde in mod obligatoriu mentiunea ca reprezentantul este imputernicit de comerciant sa depuna pentru el cererea de acordare a numarului EORI, precum si declaratia pe propria raspundere semnata si stampilata de catre comerciantul solicitant, in care sa fie precizat daca este de acord sau nu cu publicarea numarului EORI si a datelor cu caracter personal pe site-ul UE.

De ce as apela la firma voastra pentru obtinerea numarului EORI?

Deoarece avem o experienta de peste 10 ani in domeniul vamal, suntem specializati in intocmirea documentelor necesare obtinerii numarului EORI si va vom ajuta cu absolut tot ce este necesar pentru ca obtinerea numarului EORI sa se faca rapid.

Apeland la noi veti putea afla raspunsurile si la alte intrebari la care nu ati gasit raspuns aici.

Cerere de consultanta

Informatiile pe care le introduceti in acest formular vor fi folosite exclusiv pentru a va comunica oferta noastra.

031.620.81.81