Cum se obtine numarul EORI

Cum se obtine numarul EORI?

Pentru a i se acorda numarul EORI, persoana interesata are obligatia de a depune o cerere de inregistrare. Cererea se completeaza, se imprima din aplicatia EORI, aflata pe site-ul autoritatii nationale a Vamilor din Romania.

Persoanele cu domiciliul sau sediul in Romania vor depune la directia regionala vamala pentru accize si operatiuni vamale, pentru sustinerea cererii urmatoarele acte:

  • certificatul de inregistrare al comerciantului eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului
  • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice
  • documente din care sa rezulte adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, in cazul in care acesta nu corespunde cu cel inscris in certificatul de prezentare
  • cartea de identitate, in cazul persoanelor fizice

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE au obligatia de a depune pentru sustinerea cererii, la directia regionala vamala pentru accize si operatiuni vamale, copii ale urmatoarelor acte:

  • documentul de inregistrare eliberat de autoritatea competenta din tara terta, in fotocopie
  • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA eliberat de autoritatea competenta din tara terta, dupa caz, in fotocopie
  • documente din care sa rezulte adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea inscrisa in documentele prevazute la lit. a) si b), emise de autoritatile responsabile din cadrul registrului comertului sau de catre camerele de comert din UE sau din tara terta, in original sau copie legalizata, cu cel mult 6 luni inainte de data depunerii cererii
  • 1 fotocopie a pasaportului valabil sau a altui document de calatorie, in cazul persoanelor fizice

Comerciantii care nu sunt stabiliti pe teritoriul UE, dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru sustinerea cererii, la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse sau scoase bunurile pe sau de pe teritoriul vamal UE, copii ale urmatoarelor acte:

  • fotocopia dupa coperta carnetului TIR cu stampila ce contine datele de identificare ale titularului de carnet TIR
  • fotocopia pasaportului conducutorului autovehiculului

După verificarea documentelor, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale sau birourile vamale de frontiera vor elibera doritorilor o notificare de acordare a numarului EORI. Odata atribuit numarul EORI, comerciantii si celelalte persoane au obligatia de a folosi acel numar unic in toate comunicatiile acestora cu autoritatile vamale ale tarilor membre.

Numarul de identificare EORI atribuit comerciantului solicitant va fi trimis acestuia prin posta electronica la adresa introdusa in cererea initiala. In cazul in care comerciantul nu a introdus o adresa de posta electronica corecta, notificarea de acordare a numarului EORI se inmaneaza solicitantului sau reprezentantului la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni.

Cerere de consultanta

Informatiile pe care le introduceti in acest formular vor fi folosite exclusiv pentru a va comunica oferta noastra.

031.620.81.81